Histoire des techniques en Belgique La période préindustrielle - Geschiedenis van de techniek in België De pre-industriële periode

Histoire des techniques en Belgique La période préindustrielle - Geschiedenis van de techniek in België De pre-industriële periode

Résumé

Prenant la suite de l'Histoire des sciences en Belgique (1998-2001), ce tome en trois volumes est le premier d'une série de quatre qui retraceront l'histoire de toutes les techniques, de l'Antiquité à nos jours, dans les régions qui constituent aujourd'hui la Belgique. C'est le premier ouvrage complet sur ce sujet. Comme son prédécesseur, l'ouvrage se fonde sur les acquis les plus récents de la recherche mais les résultats sont présentés dans un style accessible au plus large des publics. On y traite de la période préindustrielle, c'est-à-dire depuis l'époque romaine jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Les techniques sont abordées dans leurs contextes politiques, économiques et sociaux. L'ouvrage compte six sections dont chacune se subdivise en techniques particulières. ____________________ Als vervolg op de Geschiedenis van de wetenschappen in België (1998-2001) is dit het eerste in een reeks van vier boeken die handelen over de geschiedenis van de techniek van de Oudheid tot nu in het gebied waarvan de grenzen samenvallen met die van het moderne België. Het is het eerste volledige werk gewijd aan dit onderwerp. Net zoals zijn voorganger, is dit boek gebaseerd op de meest recente verworvenheden van het onderzoek, maar de resultaten worden aangeboden in een voor het grote publiek toegankelijke stijl. Dit werk is gewijd aan de pre-industriële periode, dat wil zeggen van de Romeinse tijd tot de late achttiende eeuw. Alle technieken komen aan bod in hun politieke, economische en sociale context. Het boek bestaat uit zes secties, telkens onderverdeeld in specifieke technieken.

Robert Halleux

Membre de l'Institut de France, membre de l'Académie Royale de Belgique, président du Centre d'Histoire des Sciences et des Techniques de l'Université de Liège.

Jan Vandersmissen

Chargé de recherches du F.R.S.-FNRS et directeur au Centre d'Histoire des Sciences et des Techniques de l'Université de Liège.

Philippe Tomsin

Maître de conférences à l'Université de Liège.


65,00 €